logotyp

Partnerství - spolupráce

RODIČE
Nejdůležitějším partnerem školy jsou rodiče. Spojení mezi školou a rodiči je založeno na důvěře a otevřené komunikaci. Fungujícími články a oporou jsou pro školu SRPŠ a Rada školy. Partnerská spolupráce mezi školou, rodiči a zástupci obce je na velmi dobré úrovni.

SRPŠ

Od roku 1991 je partnerem školy Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole , které se dle změn v legislativě proměnilo v roce 2014 na Spolek rodičů a přátel školy Petřiny – sever.

Členské příspěvky jsou určeny na materiální a finanční pomoc  škole.
O rozpočtu SRPŠ  a  hospodaření  s příspěvky rozhodují rodiče. Výrazně  se tak  právě rodiče spolupodílí na realizaci celoškolních akcí, přispívají na materiální vybavení školy, nadstandardní pomůcky, výjezdy na Švp , podporu programu ZaS aj.
Zápisy z jednání výboru SRPŠ jsou zveřejněny na stránkách školy v položce PRO RODIČE.

RADA ŠKOLY - více informací

SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKOU FAKULTOU UNIVERZITY KARLOVY


Na základě dlouholeté spolupráce s pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze byl naší škole přiznán statut Fakultní školy Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické  fakulty.
Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Praze pomáhá škola při přípravě budoucích učitelů v organizování pedagogické praxe. V loňském roce proběhla na podzim opětovně praxe studentek primární pedagogiky na 1. stupni a v jarních měsících jsme umožnili oborové  praxe studentům ve třídách na 2. stupně.
 
DOMOV SVATÉ RODINY

Každoročně žáci pomáhají  klientům  Domova sv. Rodiny při prodeji jejich výrobků. 
Domov svaté Rodiny je nestátní nezisková organizace se sídlem na Praze 6. Posláním Domova je formou dostupné celoroční pobytové služby vytvářet důstojné, podnětné a láskyplné prostředí osobám s mentálním postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování.
 
ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ  CHEMIE   http://www.imc.cas.cz/cz/umch/vystava

Škola udržuje partnerské vztahy s vedením galerie Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Galerie již přes jednu desítku let poskytuje prostory a umožňuje žákům vystavovat a ukazovat, co škola umí a čím žije. Pro školu s výtvarným zaměřením a výukou uměleckých řemesel má možnost prezentace žákovských prací ve výstavních prostorách ÚMCH, které jsou svou tradicí zařazeny mezi významné pražské galerie, důležitý význam. Prezentace výtvarných děl pomáhá dětem udělat jejich první odvážné kroky do světa umění.
 
ZŘIZOVATEL – MČ PRAHA 6  http://www.praha6.cz/  http://www.jakdoskoly.cz/

Činnost školy významně ovlivňuje zřizovatel – MČ Praha 6.  Spolupráce s vedením OŠ je na dobré úrovni. MČ Ph6 vytváří škole  dobré podmínky, které jí pomáhají  zajišťovat bezproblémový provoz.

 • Pravidelné porady ředitelů a ekonomů škol MČ
 • Partnerské vztahy
 • Grantová podpora – Otevřený svět, Zdravá šestka,…
 • Akce pro žáky – podpora jazyků  ( výjezdy žáků do zahraničí, jazyková výuka, soutěž pro žáky 9. ročníků,… )
 • Projekty DĚTI POJĎTE VEN, ŠKOLA NA DOTEK, JAZYKOVÁ ŠESTKA
 • Sledování rozvoje škol
 • Ocenění pedagogických dovedností – vynikající učitel
 • Ocenění žáků za mimořádné výkony
 • Ocenění škol s jazykovou výukou
 • Nabídka aktivit pro žáky škol v rámci prevence (  dny záchranného integrovaného systému, výuka na dopravním hřišti, přednášky a semináře … )
 • Další vzdělávání učitelů a ředitelů – semináře, přednášky,....
 • Finanční podpora při rekonstrukci objektů a vybavování škol
 
STEP BY STEP

Dloholetým partnerem, průvodcem a metodickým zázemím je pro nás společnost Step by Step  http://sbscr.cz
Škola patří od roku 1999 mezi školy realizující program Začít spolu. Naši učitelé se pravidelně účastní vzdělávacích akcí Step by Step, včetně letních škol ZaS, navštěvují školy s programem ZaS, někteří  prošli vzdělávání v mentoringu, v rámci vzdělávacích akcí prezentují svým kolegům výuku a organizaci dne v ZaS.
NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro
pedagoga s aprobací DĚJEPIS/NJ ,
asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy