logotyp

SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy Na okraji

SRPŠ je spolek všech rodičů, jejichž děti jsou žáky školy Petřiny - sever. Všichni členové se mohou podílet na rozhodování SRPŠ při členských schůzích. Členská schůze se koná vždy na začátku každého školního roku a dále podle potřeby - obvykle dvakrát ročně. Můžete si přečíst zápisy z členských schůzí.

Jak je SRPŠ organizováno? Každá třída má svého zvoleného třídního zástupce. Tito zástupci tvoří dohromady Radu třídních zástupců. Jejich úkolem je zejména komunikace mezi rodiči, výborem SRPŠ a příp. vedením školy. Na členské schůzi však má každý člen SRPŠ stejné hlasovací právo nehledě na členství v Radě třídních zástupců. Zástupci mají však některé zvláštní pravomoci vyplývající ze stanov.

Výkonným orgánem je výbor SRPŠ. Máte-li dotazy či připomínky, kontaktujte nás:

Fakturační údaje: Spolek rodičů a přátel školy Na okraji, Na okraji 305/43, Veleslavín, 162 00 Praha, IČ 47610697 (není plátcem DPH)

Členský příspěvek

Členský roční příspěvek je stanoven na 500 Kč na žáka, resp. na rodinu (pokud je více sourozenců žákem školy, platí se jen jeden příspěvek). O nakládání s penězi spolku rozhoduje členská schůze.

Co se hradí z prostředků SRPŠ? Především jsou hrazeny některé školní pomůcky a další nadstandardní vybavení pro žáky. Výtvarné třídy získávají materiál pro výtvarné aktivity. Další informace získáte ze zápisů z jednání (viz odkaz nahoře).

Číslo našeho účtu je 2100897416/2010. Pokud na něj posíláte příspěvky, věnujte prosím pozornost správnému variabilním symbolu a do poznámky vždy uvádějte jméno a třídu dítěte.

Z prostředků SRPŠ se také spolufinancuje přeměna školní zahrady - Krok ze školy do přírody. Zde se skládají peníze SRPŠ, školy a získaných grantů a dotací.

Jak se stát členem SRPŠ

SRPŠ je spolek všech rodičů a zákonných zástupců žáků ZŠ Petřiny Sever. Ze zákona však nelze nikoho ke členství do spolku nutit, je tedy vyžadován výslovný souhlas. V praxi by to znamenalo obrovskou agendu, proto postupujeme zjednodušeně tak, aby to bylo v souladu se zákonem. Členové spolku uplatňují svá práva pouze na členské schůzi. To vyplývá ze zákona i ze stanov. Proto stačí, pokud se rodič či zákonný zástupce přihlásí k členství v SRPŠ v okamžiku účasti na valné hromadě. - Tolik tedy podle zákona. Neformálně je nám ovšem partnerem každý rodič, žák či pedagog.

Zpravodaj SRPŠ

O dění v SRPŠ informujeme občasným e-meilovým zpravodajem. Pokud chcete také dostávat Zpravodaj a další informace e-mailem, registrujte se. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Zde je archiv rozeslaných zpravodajů:


Členské schůze, pozvánky a zápisy

Pozvánky na členské schůze spolku a zápisy z jejich průběhu najdete na samostatné stránce.

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro
pedagoga s aprobací DĚJEPIS/NJ ,
asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy