logotyp

č.1

Zakázka 1/2013  Nákup kancelářského papíru A4 bílý 80g/m² 5 balíků
                             po 500 listech v krabici.  Množství 40 krabic.

Zakázka č.:                     1/2013

Termín oznámení dne:     12. 3. 2013

Platnost oznámení do:      15. 3.  2013 do 15.30 hod.

Předmět zakázky: Nákup kancelářského papíru

Zakázka bude realizována do 31března 2013 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny a dopravy v ceně.

Nabídková cena: Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky písemně odsouhlasené zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

Zájemci o veřejnou zakázku  malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby

Zadavatel:   Základní škola Petřiny-sever,
                   Na Okraji 43, Praha 6
                  
IČ 48133795                              

Kontaktní osoba: ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová

Informace na tel.: +420 235090730

Cena  bude uhrazena až po řádném předání zboží. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz eventuelně do schránky školy umístěné na dveřích hlavního vchodu.

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Škola nabízí pracovní příležitosti pro
pedagoga s aprobací DĚJEPIS/NJ ,
asistenty pedagoga.

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy