logotyp
Login
stranka-aktualne-245

BALÍČEK PRAŽANŮM - POKRAČOVÁNÍ 2023-2024

BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM

Hlavní město Praha opět umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.
Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024  - viz příloha
Žádost je třeba doručit vedení školy vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři. Lze ji doručit osobně či datovou schránkou.
Podporu není možné žádat zpětně.
Žádost platí do konce školního roku 2023/2024.
Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh ke dni podání žádosti.
Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné vyrozumění obdrží žadatel formou elektronické zprávy do sedmi pracovních dnů.
Pro stanovení pravidel poskytnutí balíčku vydalo vedení školy  směrnici. ...
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy